Pediatrische Longziekten Afdeling

Afdeling Pediatrische Longziekten is een afdeling voor longziekten bij kinderen.  Een pediatrische longarts is een specialist met diploma van Pediatrische Longziekten afdeling.

Istanbul Allergie Afdeling Pediatrische Longziekten

 Pediatrische Longziekten afdelingen bevinden zich alleen in universitaire ziekenhuizen en onderwijs- en onderzoekziekenhuizen in Turkije. De belangrijkste reden hiervoor is dat de opleiding erg lang is en het aantal pediatrische longziekten specialisten hoog is. Om een afdeling voor pediatrische longziekten op te richten, moet er een specialist voor pediatrische longziekten aanwezig zijn en moeten alle benodigde diagnostische hulpmiddelen op die afdeling worden ingesteld. De meest essentiële test voor het diagnosticeren van longziekten is een respiratoire functietest.

Het Pediatrische Longziektencentrum biedt diensten voor de volgende ziekten;

 • Aangeboren longafwijkingen
 • Piepende ademhaling bij kinderen(Stridor)
 • Bronchopulmonale dysplasie bij prematüren babies
 • Slaapstoornis
 • Niet-allergisch astma
 • Taaislijmziekte(Cystic Fibrosis)
 • Primaire ciliaire dyskinesie (PCD) en Karthagener syndroom
 • Longontsteking
 • Tuberculose
 • Respiratoire insufficiëntie(ademhalingsproblemen)
 • Interstitiële longziekten
 • Longziekten bij kinderen met een immuunsysteem stoornis

De onderstaande tests worden uitgevoerd bij het Pediatrische Longziekten afdeling;

 • Longfunctietest
 • Zweettest
 • Bloedonderzoek en microbiologische tests

Afdeling Pediatrische Longziekten is een afdeling voor longziekten bij kinderen.  Een pediatrische longarts is een specialist met diploma van Pediatrische Longziekten afdeling.