Netelroos (Urticaria)

Urticaria is de meest voorkomende allergische huidziekte en is een belangrijke ziekte die de kwaliteit van leven van mensen beïnvloedt. Als de netelroos langer duurt dan zes weken, heet dit een chronische netelroos die het levenskwaliteit kan verminderen. Istanbul Allergy is een speciale centrum voor allergie en bij onze netelroos afdeling kunnen pediatrische en volwassenen patiënten worden gediagnosticeerd en behandeld door artsen die speciaal op dit gebied zijn getraind.

Wat is Netelroos?

Netelroos(urticaria) is een jeukende uitslag veroorzaakt door een kleine hoeveelheid vloeistof die uit de bloedvaten net onder het huidoppervlak lekt. Deze huidreactie kan bij elk persoon verschillen in kleur en grootte optreden. Omstandigheden die meestal netelroos veroorzaken zijn; infecties, allergieën, bepaalde voedselmiddelen, medicijnen of additieven, te warme omgeving of sporten.

Vaak is netelroos ongevaarlijk en kan het verdwijnen binnen 1 of 2 weken zonder permanente littekens achter te laten. Soms kan het zich herhalen of langer duren dan 6 weken. Wanneer het langer duurt dan 6 weken heet dit chronisch netelroos. Als de chronische netelroos zich ontwikkeld, het netelroos zich herhaald of als er een ernstige netelroos zich ontwikkeld moet er een specifieke onderzoek worden gedaan.

Wat zijn de oorzaken van netelroos?

Netelroos kan vele oorzaken hebben. Wanneer netelroos zich plotseling ontwikkelt kan het meestal griepinfecties zijn en ook kunnen voedingsmiddelen, medicijnen, stress en verschillende oorzaken  de redens achter netelroos zijn. De oorzaken van chronische netelroos kunnen nog meer variëren. Stress, medicijnen, voedingsmiddelen, schildklier ziekten, reumatische ziekten en auto-immuunziekten kunnen oorzaken zijn van chronische netelroos.

De mogelijke oorzaken van netelroos moeten gedetailleerd worden onderzocht door allergiespecialisten. De opleiding en ervaring van de allergiespecialisten zijn daarom erg belangrijk in dit onderzoek.

Hoe wordt Netelroos gediagnosticeerd?

Met de gedetailleerde medische voorgeschiedenis en de bevindingen bij de onderzoek kan het diagnose gemakkelijk worden vastgesteld. Nadat de diagnose van netelroos klinisch is vastgesteld, is het noodzakelijk om de oorzaken van netelroos in detail te onderzoeken.

Als er voedselallergie wordt vermoed bij patiënten met netelroos, wordt er een huidtest of bloedtest uitgevoerd om de oorzaak van de allergie te onderzoeken.

In ons centrum kunnen we met moleculaire allergietesten tot bijna 300 soorten allergenen detecteren in het bloed.

Allergologen onderzoeken de oorzaak van de netelroos volgens de informatie uit het medische  voorgeschiedenis.

Als er word vermoed van geneesmiddelen ter oorzaak van de netelroos kunnen er speciale bloed testen worden uitgevoerd en als het noodzakelijk is  kan er geneesmiddelen test worden uitgevoerd op het huid en een provocatietest om de diagnose vast te stellen.

Netelroos kan soms ook worden veroorzaakt door schildklier, leverziekten, reumatische ziekten en auto-immuunziekten. Indien nodig worden daarom voor deze ziekten onderzoeken uitgevoerd.

Urticaria kan zich ontwikkelen bij een van de drie patiënten met fysieke of niet-fysieke stimuli.

Kurdeşenli çocuk ve yetişkinlerin yaklaşık üçte birinde uyarılara bağlı kurdeşen gelişebilmektedir. Bu nedenleri araştırmak için de merkezimizde kurdeşen uyarı testleri yapılmaktadır. Kurdeşen uyarı testleri zaman alan ve ayrıntılı testler olup merkezimizde yapılabilmektedir.

Bij netelroos dat langer duurt dan 6 weken of zich herhaald kunnen er meerdere redens zijn en daarom is het belangrijk om de echte oorzaken  daarvan te vinden en te behandelen.

Tests die kunnen worden uitgevoerd bij onze Netelroos Afdeling;

 • Huidpriktest(Skin Prick test)
 • Moleculaire Allergie Test(t/m 300 allergenen detectie)
 • Plaktest(Patchtest)
 • Voedselallergie en inhalatieallergie test
 • Autologe serum test
 • Dermografische provocatietest
 • Ijsblokjestest voor koude netelroos
 • Provocatietest voor warmte netelroos
 • Provocatietest voor vertraagde druk-urticaria
 • Provocatietest voor vibratoire urticaria
 • Provocatietest voor cholinergische urticaria

 

Waar moet ik opletten als ik een allergietest voor ik een allergietest laat uitvoeren?

 Sommige geneesmiddelen die de resultaten van allergietests kunnen beïnvloeden, moeten 1 week vóór de allergietest worden stopgezet. Sommige van deze medicijnen zijn hoestdranken, verkoudheidsmedicatie en allergie medicijnen. Antibiotica en geneesmiddelen die worden geïnhaleerd hebben geen effect op de allergietest. tijdens de allergietest moet het kind niet kortademig zijn.

Tot welke leeftijd kunt u een allergietest laten uitvoeren?

Hoewel het op elke leeftijd kan worden gedaan, kunnen voedseltesten worden gedaan vanaf de leeftijd van 1-2 maanden. Voor astma en allergische verkoudheid kunnen allergietests worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van 1-2.

Hoe word Netelroos behandeld?

Eerst moet er worden geluisterd naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Er moet absolute informatie zijn over het verband met voedsel, medicatie, insecten beet, infecties of fysieke stimulatie. Bij het onderzoek van de patiënten kan er vanuit de bevindingen het ernst en de oorzaak worden gedetecteerd. En wordt er geadviseerd om de factoren die netelroos veroorzaken te vermijden.

Het vermijden van acute netelroos

Het is belangrijk om afstand te houden van voedingsmiddelen die netelroos kunnen veroorzaken. Daarom is het vermijden van een warme bad, specerijen, te veel sporten heel belangrijk.

Medicijnen behandeling bij netelroos

Als het geen ernstige netelroos is kan er worden begonnen met een antihistamine behandeling en kan er op jeukende plaatsen verkoelende lotions gebruikt worden.

Als we te maken hebben met een ernstige beeld van acute netelroos kan intraveneuze adrenaline, chloorfeniramine en systemische corticosteroïdbehandeling van toepassing zijn afhankelijk van de ernst van de gebeurtenis. Ernstige gevallen moeten worden behandeld met ziekenhuisopname. Als er sprake is van een allergische shock dat ook wel anafylaxie wordt genoemd, moet er een allergische shocktherapie worden uitgevoerd.

Behandeling van Chronische Netelroos

Medische voorgeschiedenis is heel belangrijk bij de behandeling van chronische netelroos. Eerst moet er een evaluatie worden gedaan of de patiënt geen angio-oedeem heeft.

Behandelingen bij ons netelroos afdeling;

 • Medicijnen behandeling
 • Anti IgE behandeling
 • Allergie vaccinatie behandeling