Geneesmiddelen Allergie Afdeling

Als er een ongewenste reactie vanuit het immuunsysteem te voorschijn komt door het innemen van medicijnen heet dit geneesmiddelenallergie. Dit betekent dat er overgevoeligheid is voor een of meerdere medicijnen. Een deel van deze reacties tegen medicijnen zijn wegens geneesmiddelenallergie. Het kan ook door heel verschillende symptomen opkomen. De diagnose en behandeling vereist ervaring.

Wat is geneesmiddelenallergie?

Geneesmiddelenallergie wordt gedefinieerd als het weerstand van het immuunsysteem wanneer er een vreemde medicijn of stof gedetecteed word. De symptomen verschijnen door het gebruik van medicijnen voor allerlei gevallen. Een groot deel van deze verschijnsellen komen niet door een reactie vanuit het immuunsysteem en zijn geen allergisch reactie. Maar vaak worden al deze symptomen ongewild geneesmiddelenallergie genoemd. Om deze symptomen te kunnen vaststellen als allergisch of niet-allergisch, moet het zeker door allergie specialisten worden geëvalueerd. Want sommige reacties kunnen ernstig en levensbedreigend zijn.

Hoe vaak komt Geneesmiddelenallergie voor?

Elk geneesmiddel kan allergieën veroorzaken. Maar sommige geneesmiddelen reageren vaker. Bij kinderen is de antibioticumgroep waar de penicilline, bèta-lactam ook bij hoord een groot invloed heeft. De tweede plaats is aspirine en niet-steroïde pijnstillers en koortsverlaagmiddelen, dan spierverslappende medicijnen die vóór operatie worden gebruikt, radiocontrastmiddelen die voor onderzoeken worden gebruikt en medicijnen die bij de behandeling van kanker worden gebruikt.

Wat zijn de risico’s bij geneesmiddelenallergie?

Sommige factoren verhogen het risico op allergieën voor geneesmiddelen. Deze factoren zijn verdeeld in twee, namelijk het medicijn of het individu.

 • Geneesmiddelenfactoren;

-Te vaak gebruik van het medicijn

-Structureel kenmerk van het medicijn

-De gebruiksmanier van het medicijn: injecteren heeft meer risico dan orale gebruik

-Hoe vaak het word gebruikt: Frequent en langdurig gebruik verhoogt het risico

 

 • Individuele factoren;

– Leeftijd: het komt vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen.

– Genetisch aanleg: sommige genetische structuren verhogen het risico op allergieën voor bepaalde geneesmiddelen.

-Een allergische ziekte hebben: bij kinderen met astma, allergische rhinitis of voedselallergie is de kans hoger op allergie voor sommige medicijnen en kan het leiden tot nog ernstigere allergie voor geneesmiddelen.

 Waneer moet je met geneesmiddelenallergie naar een arts gaan?

 Op het moment wanneer u een ongewenste reactie merkt na het gebruik van geneesmiddelen, is het zeer nutig om zo snel mogelijk contact op te nemen met een allergoloog die opgeleid en ervaren is op dit gebied.  Geneesmiddelallergieën komen met zeer verschillende bevindingen voor waarvan sommige zeer gevaarlijke reacties zijn. Om deze reden moet de patiënt zo snel mogelijk worden geëvalueerd en moet de juiste diagnose worden gesteld en behandeld.

Wat moet er allemaal gedaan worden voordat u naar de arts gaat met geneesmiddelenallergie 

 • Het is verstandig om sommige dingen van te voren al klaar te hebben om het onderzoek bij de arst efficiënter te laten verlopen.
 • Noteer de symptomen en klachten die optreden na het gebruik van geneesmiddelen. Als er externe huidsymptomen zijn, fotografeer deze dan en toon ze aan uw arts.
 • Neem de medicijnen mee die je neemt of noteer de namen.
 • Neem alle resultaten eerdere onderzoeken en röntgenfoto’s mee.
 • Voordat u komt is het verstandig om te noteren wat u wilt weten over allergieën voor geneesmiddelen en de toestand van uw kind.
 • Voor het geval dat er allergietesten nodig zijn voor diagnose is het belangrijk om 1 week van te voren te stoppen met allergie dranken en pillen, hoestdranken en verkoudheidsmedicijnen om de resultaten van de test niet te beinvloeden.

 Hoe wordt allergie voor geneesmiddel vastgesteld ?

 • Om de juiste diagnose van de patiënt te krijgen, is het juist om deze door de allergoloog te laten evalueren en de nodige onderzoeken uit laten te voeren.
 • Voor een juiste diagnose moet er eerst worden geluisterd naar de medische voorgeschiedenis van de patië De relatie tussen de reactie en het medicijn moet worden geëvalueerd. Er moet een beslissing worden genomen over het type reactie. Persoonlijke risico’s moeten worden geëvalueerd.
 • Daarna moet er een gedetailleerd onderzoek worden uitgevoerd en moeten eventuele symptomen worden vastgesteld. Als er echter een bepaalde periode is verstreken, kan het zijn dat het kind misschien weer normaal is en de symptomen verdwenen zijn.
 • Een volledig bloedbeeld, C-reactief proteïne, sedimentatie, longfilm als er symptomen zijn, en onderzoek voor lever- en nierfuncties evaluatie kan noodzakelijk zijn in de eerste instantie.

Bloedonderzoek voor diagnose van geneesmiddelenallergie

Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd voor diagnose van geneesmiddelenallergie. Met een bloedonderzoek kan er maar voor heel weinig medicijnen worden gekeken of er allergische antistoffen zijn. Ook is het negatieve resultaat niet erg betrouwbaar. Het geeft ook niet altijd een overtuigend resultaat. In de afgelopen jaren is een test genaamd basofielactivatietest gebruikt bij allergieën voor geneesmiddelen. Laatste jaren wordt er ook een test uitgevoerd genaamd basofielactivicatietest(BAT) voor geneesmiddelenallergie.

Basofielactivatietest en geneesmiddelenallergie testen kunnen worden uitgevoerd bij Istanbul Allergy. De interpretatie van deze test vereist ook ervaring. Volgens het resultaat van deze test is er kans op een ernstige reactie maar 80%.

 Huidallergietest voor diagnose van geneesmiddelenallergie

Bij allergieën voor geneesmiddelen moet er eerst een huidtest worden gedaan om het verdachte medicijn te vinden. Geneesmiddelen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de allergie worden in een vloeistof op de arm gedruppeld vervolgens word het op de huid met een naaldje een prikje doorheen, hierna kan het worden geëvalueerd. Bij een positieve reactie, dus na ongeveer 15 minuten treed er een bepaalde uitslag op de prikplaats(roodheid, jeukend bultje), dan wordt dat medicijn als allergisch beschouwd. Als deze test negatief blijkt te zijn, worden de medicijnen in een bepaalde concentratie gereconstitueerd en onder de huid geïnjecteerd en wordt er afgewacht voor een reactie. Als er met deze test ook geen allergie optreedt, dan kan het medicijn ook oraal ingenomen worden of worden geïnjecteerd om te zien voor welke medicijn de patiënt allergisch is. Na deze testen wordt er vastgesteld of er sprake is van geneesmiddelenallergie.

Het is echter heel belangrijk de huidtest en de evaluatie daarvan te laten uitvoeren aan kinderallergie specialisten die deskundig zijn op dit gebied om mogelijke fouten te voorkomen.

Provocatietests bij de diagnose van geneesmiddelenmiddelenallergie

Als er toch vermoeden is dat de patiënt allergisch is tegen bepaalde medicijnen terwijl de huidtesten negatief zijn wordt het medicijn in toenemende doses toegediend om te bepalen of de reactie zal optreden. Vanwege de mogelijkheid van een ernstige reactie op het medicijn, moet het onder begeleiding van een allergoloog worden uitgevoerd in een centrum met interventieomstandigheden.

Behandeling van geneesmiddelenallergie

Als eerste moeten de huidige symptomen worden behandeld. Daarom moet er als eerst worden gestopt met het medicijn. Vervolgens kan er een medicamenteuze behandeling beginnen op basis van de ernst van de reactie. Bij milde reacties kunnen er siropen of pillen die antihistamine bevatten worden gebruikt.