Allergietest Afdeling

Allergietest is de belangrijkste onderzoeks methoden voor de diagnose van allergische ziekten en astma. De oorzaak van astma en allergische ziekten kan worden gevonden met allergietesten en daarom kan allergievaccinatie dienovereenkomstig worden gepland. Bovendien met allergietests kunnen we vaststellen voor welke voedsel men allergisch reageert. Bij Istanbul Allergie kunt u skin prick test(huidtest), plaktest, het moleculaire allergietest(nieuwste generatie allergietest) en basofiel activatie test(BAT) voor medicijnen allergie laten uitvoeren.

Allergietest Afdeling

 Istanbul Allergie heeft alle tests die worden gebruikt om astma en allergische aandoeningen te diagnosticeren. Allergie testen; huidpriktest, patch-test (patch-test), bloedallergietesten. Allergietests moeten worden uitgevoerd door allergiespecialisten bij kinderen en volwassenen door allergiespecialisten. Alleen pediatrische allergisten en allergisten zijn deskundig in het gebied van allergietesten. De nieuwste generatie allergietest ook wel het moleculaire allergiestest kan ook worden uitgevourd in ons afdeling. Met de moleculaire allergietest is het mogelijk om tegen 282 allergenen te detecteren door te kijken naar een breed scala aan voedsel- en ademhalingsallergenen en componenten. Een andere allergietest van de nieuwe generatie is de basofiele activeringstest tegen medicijnen. Met de basofiele activeringstest kunnen allergieën voor medicijnen via bloed worden onderzocht.

Tests die kunnen worden uitgevoerd bij ons Voedselallergie Afdeling; 

  • Skin prick test(Allergietest op huid)
  • Component gebaseerde voedselallergietest
  • Plaktest(Patch test)
  • Provocatietest
  • Nikkelallergie test
  • Serum allergie test
  • Allergietesten voor penicilline en andere antibiotica
  • Lokale anesthesie en algemene anesthetische allergietests
  • Nieuwe generatie Allergietest: Moleculaire Allergietest
  • Basofiel Activatie Test(BAT) voor medicijnen

Waar moet ik op letten als ik een allergietest laat doen?

Sommige geneesmiddelen die de resultaten van allergietests kunnen beïnvloeden, moeten 1 week vóór de allergietest worden stopgezet. Sommige van deze medicijnen zijn; hoestdranken, verkoudheid, en allergie medicijnen. Antibiotica en geïnhaleerde medicijnen hebben geen invloed op allergietests. Tijdens de allergietest moet het kind niet kortademig zijn. Omdat bloedallergietesten niet worden beïnvloed door medicijnen, is het niet nodig om een week van tevoren te stoppen met medicatie.

Hoe oud moet het kind zijn om een allergietest te laten uitvoeren?

Hoewel het op elke leeftijd kan worden gedaan, kunnen voedseltesten worden uitgevoerd vanaf 1-2 maanden oud. Voor astma en allergische griep kunnen allergietests worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van 1-2 jaar.

Het doel van ons afdelingmet allergiestesten is wereldwijd en wetenschappelijk bewezen allergie testen ook in Turkij te kunnen uitvoeren en nog verder te ontwikkelen.